De  zorggebruiker staat altijd centraal bij de Centra voor Ambulante Revalidatie. De getroffen maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, dwongen onze centra om op zoek te gaan naar andere manieren om de zorggebruiker en diens context te bereiken.

Een essentieel element van kwaliteitsontwikkeling is reflectie en evaluatie. We vroegen ons dan ook af: “Zijn onze leden er in geslaagd om de zorggebruiker verder te ondersteunen?”

“The proof of the pudding is in the eating”, dus vroegen we het na bij de zorggebruiker. 

Lees hier verder voor alle resultaten.