In kader van de bespreking/ onderhandeling tussen de werkgeversorganisaties, het Agentschap Zorg & Gezondheid en het kabinet omtrent de budgetgarantie na maart 2021 is het belangrijk om naast de inhoudelijke voorbeelden en argumenten ook een aantal concrete cijfergegevens m.b.t. de impact van COVID-19 te kunnen voorleggen aan het kabinet.

Hierdoor stellen wij opnieuw voor dat we als sector een algemene uniforme registratie bijhouden van het forfaitverlies tgv de opgelegde maatregelen ikv COVID 19, en dit vanaf 18 januari 2021.  We wensen drie categorieën in deze bijkomende registraties te onderscheiden:

  1. Revalidant in quarantaine of isolatie : APQ
  2. Therapeut in quarantaine of isolatie: ATQ
  3. Maatregelen die therapie verhinderen en waarbij geen online therapie kan aangeboden worden bv tgv beperking vervoer, beperking groepswerking, beperking hoog risicogroepen (bv volwassenen/ bejaarden gehoor), uitgebreide ontsmettingstijd die niet tijdens de therapiemomenten kan uitgevoerd worden, etc : APMC

Wat wel belangrijk blijft, is dat de therapeuten alle activiteiten gedurende de ganse werktijd goed bijhouden. Bij afwezigheid van een kind tgv quarantaine dient men dan bv COP code in te vullen als de therapie online doorgaat  of bv administratie in te vullen indien men administratieve taken uitvoert. Zo kunnen we ook verantwoorden welke taken opgenomen worden bij afwezigheid van de kinderen.

Voor de Caremanager gebruikers zijn hieronder de instelling van de prestatiecodes terug te vinden voor de drie extra codes. Er zal tevens een rapport ontwikkeld worden om snel een overzicht te kunnen verkrijgen van de telling van deze codes.