In deze drukke tijden waarbij organisatorisch vaak diende te worden bijgestuurd door de wisselende omstandigheden en/of maatregelen (wijzigen planning, verhoging aantal afwezigheden personeel en zorggebruikers, ontsmettingstijd voorzien, …), zijn we – zonder dat we het zelf misschien altijd beseffen – op verschillende vlakken toch wel anders gaan werken. Ook op het vlak van omgang met onze zorggebruikers en netwerkpartners heeft dit ongetwijfeld veranderingen met zich mee gebracht. Dit zal ook zeker nog de komende maanden het geval zijn…en sommige zaken zullen we misschien ook mee nemen naar de verdere toekomst. Dit zal voor elk centrum mogelijks anders zijn, maar globaal dienen we met zijn allen toch eens extra aandacht te besteden aan het huidige ‘nieuwe normaal’ op dit vlak.

Tijd dus om hier even bij stil te staan met enkele concrete voorbeelden:

1. Gebeuren de ouder- of partners/partnercontacten bij het einde of de start van de therapie nog steeds voldoende ‘privé’ (b..v. aan de inkomhal; onder het tentje buiten (samen met andere ouders, ….), in de gang, … ?

2. Zorgt de 1,5m …en het dus waarschijnlijk hogere stemvolume er voor dat ook andere aanwezigen in de omgevingsruimte het gesprek onbedoeld mee kunnen beluisteren ?

3. Gebruiken we voldoende beveiligde kanalen bij de verschillende digitale communicatievormen (videobellen, digitaal heen- en weerschriftje, schoolcontacten,…)?

4. Zijn enkel de betrokken personen uitgenodigd tot het digitale contact ?

5. Is bij het videobellen op uw achtergrond geen privé-informatie te zien (andere personen, informatie op bord,…) ? 6. Zorgen we er ook voldoende zelf voor dat onze computer, GSM, ….niet beschikbaar/raadpleegbaar is voor derden ?

Dit zijn maar een aantal voorbeelden die hopelijk een aanzet kunnen zijn om hierover binnen uw centrum ook eens kritisch na te denken.