De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence IV is door het bedrijf Pearson vertaald
en bewerkt naar een Nederlandstalige versie. U vindt hierover alle informatie op de speciale webpagina van Pearson:
https://www.pearsonclinical.nl/wppsi


De Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) organiseert na rondvraag en na
onderhandelingen met Pearson een groepsaankoop voor deze intelligentietest.


Enkele belangrijke punten ter informatie:

  • Deze groepsaankoop is niet beperkt tot CLB’s.
    Elke organisatie of privépersoon kan intekenen voor deze groepsaankoop onder
    dezelfde voorwaarden. Ook de CAR kunnen dus intekenen op de groepsaankoop.
  • Het aanbod is enkel van toepassing op de pen en papier uitgave.
    Pearson biedt eveneens een Q-interactive kit aan. VVSP neemt dit niet op in het
    aanbod (zie FAQ onderaan)

Aanvankelijk werd de deadline om in te tekenen voor de groepsaankoop gelegd op 01 december 2020. Omdat er nog geen advies was van het Kwaliteitscentrum voor diagnostiek, raadden wij van de Federatie onze leden aan om nog niet in te tekenen. Ondertussen hebben we vernomen dat de BFP een advies zal uitbrengen over de test (en niet het KCD) en dat wordt ten laatste op 15/12/2020 verwacht. Naar aanleiding hiervan werd de deadline om in te tekenen verschoven naar 20 december.

Wij raden onze leden dus aan om zeker het advies van de BFP af te wachten (wij zullen deze zeker bezorgen) vooraleer in te tekenen op de groepsaankoop.