Er is nog steeds geen conceptnota. In het decreet Corona V werd beslist om de transitieperiode van de ondersteuningsnetwerken met nog een schooljaar te verlengen.