Tele-diagnostiek in Vlaanderen tijdens de COVID-19 crisis

De maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, blijven tot op heden van kracht. Al onze leden en medewerkers hebben zich uitermate creatief getoond en hebben alles gedaan om de zorggebruiker maximaal te blijven bereiken en ondersteunen.

Therapie op afstand is al een behoorlijke uitdaging, maar wat met diagnostiek op afstand? Het KCD stelde een richtlijn op ‘Tele-diagnostiek in Vlaanderen tijdens de COVID-19 crisis’ om op deze prangende vraag een antwoord te bieden. 

Zowel vanuit klinisch als wetenschappelijk perspectief (onderzoek), kunnen er géén of onvoldoende argumenten gegeven worden dat de kwaliteit van een diagnostisch proces kan gewaarborgd worden wanneer het uitgevoerd wordt op afstand. 

Meer weten? Lees de richtlijn hier.
Algemene Sectorale richtlijn diagnostiek
 In 2018 finaliseerde het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw de herwerking van drie classificerende diagnostische protocollen. Tijdens deze herwerking kwam al snel de noodzaak aan het licht om een visie op kwaliteitsvolle diagnostiek te expliciteren en een overkoepelend kwaliteitskader aan te rijken. Daarom werd, op basis van wetenschappelijke literatuur en een intersectorale werkgroep van experten diagnostiek, een intersectorale diagnostische richtlijn geformuleerd.In de werkgroep van experten participeerden Pieter Van Volsem, CAR Buggenhout, en Sophie Tessier, CAR Overleie.

Het is zeker belangrijk dat alle CAR en de medewerkers die aan diagnostiek doen op de hoogte zijn van deze intersectorale richtlijn. Zeker het gedeelte inzake reflexiviteit van het diagnostisch team is zeer sterk en relevant voor de CAR.

De richtlijn is hier te vinden.