Onderstaande berichtgeving ontvingen we vanuit het VIKZ. Vanuit de Federatie vinden we het belangrijk om onze leden te herinneren aan het feit dat er vanuit onze sector nog geen indicatoren werden gemeten en er dus nog geen publicatie zal zijn. De CAR zullen wel terug te vinden zijn op de website ‘zorgkwaliteit.be’, maar er zal vermeld staan dat er nog geen metingen zijn, omdat er nog geen relevante indicatoren zijn.

We willen u graag informeren over de komende publicatie van de deelnemende GGZ-voorzieningen op Zorgkwaliteit.be. Deze publicatie was voorzien op 16 september 2020. Ondertussen werd de communicatie omtrent deze publicatie grondig voorbereid met het Bureau VIP² GGZ. Als laatste stap dient deze communicatie nog goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur van het VIKZ en het kabinet van minister Beke. Deze vraag ligt nu voor aan beide organen.
We plannen deze week definitieve bevestiging te krijgen, waarna de definitieve publicatiedatum zal bepaald worden. Voorlopig staat deze op 23 september. Dit geeft aan jullie nog even de tijd om de resultaten en de toelichtingen grondig te bekijken. We krijgen hier namelijk nog tot op vandaag vragen over.  

We geven hier ook nog mee dat we vanuit het VIKZ nooit zullen ingaan op vragen vanuit de media over resultaten van individuele voorzieningen. We zullen hier steeds verwijzen naar de voorzieningen zelf, dus is het belangrijk dat dit ook goed voorbereid worden. Wel stellen we een persbericht op, waar we ons ook aan zullen houden bij de communicatie, en waarbij we vooral focussen op het belang van deze eerste publicatie, de voortrekkersrol die de deelnemende voorzieningen hierin spelen en enkele globale vaststellingen in de resultaten.
Dit persbericht zullen we onder embargo één dag vóór de effectieve publicatiedatum bezorgen aan jullie, zodanig dat jullie hier ook van op de hoogte zijn.