Veel van onze leden participeerden aan het beleidsondersteunend onderzoek naar de impact van de maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, op de toegankelijkheid en organisatie van multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen voor kinderen in Vlaanderen.

Als Federatie willen wij onze welgemeende dank uitdrukken hiervoor. Kwaliteitsontwikkeling staat centraal in onze sector en het leidt geen twijfel dat de huidige pandemie en de genomen maatregelen een invloed hebben op onze werkingen. Door de participatie aan het onderzoek vanuit onze sector, staat dit ook duidelijk te lezen in het rapport.

Het rapport kan u hier terugvinden.