Naar aanleiding van de bevraging die we ontvingen vanuit het Agentschap betreffende het aantal gepresteerde reguliere prestaties, diverse alternatieve prestaties en niet reguliere prestaties wensen we terug voor de sector algemene richtlijnen hieromtrent te bezorgen, zodoende dat we als sector op dezelfde manier registreren en de gevraagde cijfers kunnen aanleveren aan het Agentschap vanaf 1 september 2020. 

Op vlak van de diverse alternatieve prestaties stellen we voor om drie nieuwe COP codes aan te maken bij de prestatiecodes met onderstaande instellingen (cf vinkjes):

COPV: videobellen patiëntgericht

COPT: telefoneren patiëntgericht

COPA: alle andere patiëntgerichte alternatieve therapievormen

De voorheen gehanteerde algemene COP code wordt best op onzichtbaar gezet zodat deze dan niet meer kan gebruikt worden.

De alternatieve prestaties werden vanuit het agentschap concreet omschreven.  We willen deze omschrijving nog eens meegeven, zodat de nieuwe codes correct gehanteerd worden.

“Het gaat om prestaties die volgens de revalidatieovereenkomst niet gefactureerd kunnen worden omdat ze op alternatieve wijze geboden worden, maar qua inhoud en doelstelling wel vergelijkbaar zijn met de prestaties zoals ze fysiek uitgevoerd zouden worden

en

de tijdsduur bedraagt meer dan de helft van de tijdsduur zoals ze face to face gepresteerd zou worden (is de tijdsduur van de alternatieve prestatie minder dan de helft zoals ze face to face gepresteerd zou worden, dan moet die prestatie als ‘contact niet reguliere prestatie’ beschouwd worden). “

Het bestaande rapport betreffende de telling van de FAF en alternatieve prestaties zullen we aanpassen met deze nieuwe prestatiecodes.