De Federatie kent al jaren een sterke partner in SIG. Zo ondersteunt de Federatie de wetenschappelijke werking van het SIG, die een brug tracht te leggen tussen het werkveld en de academische wereld.Met trots kunnen de Federatie en SIG nu de lancering van het SKO aankondigen.

De ontwikkeling van het SpraakKlankOnderzoek SKO werd als project gestart in 2011. SIG vond alle Vlaamse universitaire en hogeschoolopleidingen logopedie bereid om mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe spraakklanktest, samen met Joris Vanopstal, Jean-Pierre Martens en Ingrid Herreman. Bij de ontwikkeling van de test waren dit de voorwaarden:

  • Zowel de afname als de verwerking moeten comfortabel verlopen voor kind en onderzoeker. Daarom werd de test computerondersteund en modulair ontworpen en is elke module gekenmerkt door een korte afname- en verwerkingsduur.
  • De testresultaten moeten bijdragen tot een differentiële diagnose.
  • Bij de analyse van de resultaten wordt een gebalanceerde fonetisch-fonologische benadering gehanteerd. 

In september 2020 lanceren we het basisonderzoek van de SKO. Het is genormeerd voor kinderen van 2 jaar 6 maand tot 8 jaar. Het biedt een doorgedreven fonetische en fonologische analyse van de spraak. De module bevat in totaal 72 doelwoorden, i.c. 67 benoemwoorden en 5 nazegwoorden. De doelwoorden bevatten alle fonemen van het Nederlands en de meeste consonantverbindingen, zowel in initiale als in finale positie. Aangezien de fonetische en fonologische analyse door de computer gebeurt, zijn de resultaten onmiddellijk na de transcriptie van de responsen beschikbaar. 

Het rapport levert de volgende meetdoelen en lijsten:

  • PCC (percentage consonanten correct) 
  • Percentage omissies, substituties, distorsies en addities 
  • Percentage fonologische processen
  • Inventaris substitutie- en syllabestructuurprocessen
  • Fonetische foutencategorieën in percentages per consonant
  • Inventaris van alle foutencategorieën en processen per foutief geproduceerd woord

Het SpraakKlankOnderzoek (SKO) wordt uitgegeven door Sig vzw. Er wordt gewerkt met een vaste licentieprijs (een groepslicentie voor 5 jaar met inbegrip van 50 afnames = 1500 euro) en afnames per pakket:

20 afnames voor 140 euro
50 afnames voor 300 euro
100 afnames voor 400 euro

Voor de leden van de Federatie werd er een aparte prijszetting uitgewerkt. Leden van de Federatie CAR krijgen éénmalig een korting van 33% op de groepslicentie van het SKO (of dus 1000 euro ipv 1500 euro).

Mogelijkheid tot bestellen is voorzien na de lancering in september 2020.