“Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), v.z.w. heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren.”

Beleidsnota Welzijn 2014-2019

Het VIKZ vindt zijn oorsprong in de Beleidsnota Welzijn 2014-2019 en werd in november 2017 officieel opgericht, door en voor de zorgsector, en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Het VIKZ wil een overkoepelende structuur vormen waarbinnen de algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de residentiële ouderenzorg hun kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen. Het VIKZ wil de komende jaren uitgroeien tot expertisecentrum op het vlak van kwaliteitsbeleid en een centraal punt zijn waar de burger en de patiënt gebruiksvriendelijke informatie over de kwaliteit van zorg kan terugvinden.

De CAR sector heeft een vertegenwoordiging in het Bureau VIKZ-project GGZ (het vroegere VIP2). Deze vertegenwoordiging wordt op heden ingevuld door Steven Wellekens.

Op vrijdag 18 mei 2020 ging er een webinar door rond de website www.zorgkwaliteit.be. Ook voor onze sector zal deze website relevant zijn. Op heden kan je op deze website enkel de Algemene Ziekenhuizen terugvinden, maar binnenkort zullen ook de verschillende diensten van de Geestelijke Gezondheidszorg zichtbaar gemaakt worden op deze website. Ook de CAR sector zal hier dus te vinden zijn voor het breed publiek. Momenteel nemen wij nog niet deel aan metingen van het VIKZ, omdat er nog geen relevante indicatoren zijn. De verwachting is echter duidelijk: ook wij zullen in de (nabije) toekomst verwacht worden om te meten en transparant te publiceren op deze website. Wij hebben de vrijheid om onze eigen indicatoren te ontwikkelen en de sectorale werkgroep Kwaliteit heeft hier al enig voorbereidend werk in opgenomen. Zolang we niet participeren aan metingen, verschijnen er uiteraard geen resultaten voor ons.

Het filmpje hieronder is een opname van het webinar met een toelichting van de website.