De website ‘www.zorgwkaliteit.be’ is niet kwalitatief genoeg en geeft wat problemen. De website werd gebouwd door een onderaannemer van een partner van de Vlaamse Overheid, maar het loopt niet echt van een leien dakje. Er doken problemen op en na oplossing van die problemen, waar er andere problemen (klinkt niet meteen onbekend ?).

De overheid gaat verder met de website, maar ziet het nu als een tijdelijk gegeven. Er wordt gepland om naar een volledig nieuwe website toe te werken tegen najaar 2021. 

In de nabije toekomst zal VIKZ persbericht opstellen rond het feit dat de GGZ sector als tweede sector in Vlaanderen publiek rapporteert rond kwaliteitsmetingen via deze webiste. VIKZ geeft aan dat ze nooit persberichten zullen opstellen over specifieke resultaten van voorzieningen. Wanneer er van de pers dergelijke vragen zouden komen, zullen ze steeds verwijzen naar de website.

Daar onze sector op heden nog niet deelneemt aan officiële metingen van het VIKZ (er zijn nog geen relevante indicatoren ontwikkelt voor onze sector) zullen wij als sector nog niet te zien zijn op de website. Het is echter belangrijk om deze evolutie goed mee op te volgen.