• Tijdelijk contract - Deeltijds
  • Antwerpen

Antwerps Revalidatiecentrum

Antwerps Revalidatiecentrum vzw

Lange Elzenstraat 52 – 54 te 2018 Antwerpen

Tel: 03/237.25.29                               e-mailadres: info@arc-reva.be

Contactpersoon: Agnes Vanderlinden, directeur     Activiteit van de firma: Revalidatie

 

Het Antwerps Revalidatiecentrum staat al bijna 50 jaar garant voor kwalitatief hoogstaande, gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie voor kinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsstoornis, gehoorstoornis, mentale beperking en complexe ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast behandelen we volwassenen met een gehoorstoornis. 

Ons team bestaat uit een NKO-revalidatiearts, kinder- en jeugdpsychiater, psychologen, logopedisten, audiologen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, orthopedagoge, assistente in de psychologie, administratieve en logistieke medewerkers.

De werkwijze is ambulant en interdisciplinair, waarbij teamwerk essentieel is en de zorgvragers centraal staan. De werking is gebaseerd op het biopsychosociaal model (ICF) en evidence based. Wij bieden een gevarieerde job in een professionele, multidisciplinaire werkomgeving.

In het kader van een kwaliteitsvolle hulpverlening zijn wij voor een zwangerschapsvervanging op zoek naar een deeltijdse psycholoog (M-V-X)  (Master)

–  Je beschikt over een masterdiploma in psychologie.

–  Je bent geboeid door ambulante multidisciplinaire diagnostiek en behandeling.

–  Je werkt graag samen met een enthousiast en ervaren team rond complexe ontwikkelingsproblematieken.

Kerntaken:

–       Je staat in voor de diagnostiek en behandeling van kleuters en jonge lagere schoolkinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen, ADHD, ASS, algemene ontwikkelingsretardatie en gehoorstoornissen. Dit omvat onder meer:

o   Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie-, aandachts-, belevingsonderzoek …) bij zeer jonge kinderen.

o   Speltherapie

o   Therapie aan kleuters en lagere schoolkinderen met autismespectrumstoonis, individueel en/of in groep

o   Psycho-educatie

o   Ouderbegeleiding

–   Je werkt hierbij nauw samen met alle teamleden, evenals met de ouders, verwijzers, school en CLB van de cliënt.

–   Je staat eveneens in voor stipte, correcte en efficiënte verslaggeving.

Competenties:

–       Je hebt kennis van leer- en ontwikkelingsstoornissen.

–       Kennis van gehoorstoornissen is een meerwaarde.

–       Je hebt ervaring in de diagnostiek inzake autismespectrumstoornissen en complexe ontwikkelingsstoornissen.

–       Je beschikt over relevante computervaardigheden.

–       Kennis van en vaardigheid in het toepassen van ICF is een meerwaarde.

–       Je beschikt over goede communicatieve en relationele vaardigheden.

–          Zin voor verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerken.

–          Organisatorische en administratieve vaardigheden.

–          Zowel goed zelfstandig als goed in team kunnen werken.

–          Het hanteren van een open communicatiestijl met respect voor ieders visie en verantwoordelijkheden.

–          Een verbindende ingesteldheid naar cliënten en collega’s.

–          Ervaring binnen de CAR sector is een grote meerwaarde.

 

Plaats van tewerkstelling: Antwerpen

Arbeidsritme: uren alle dagen behalve maandag

Arbeidscircuit: vervangingscontract zwangerschap

Tewerkstelling: 23 uur per week

Loon en/of andere voordelen: cfr paritair comité 330 IFIC barema’s

Talenkennis: Nederlands

Startdatum: 1 september 2022

Vermoedelijke duurtijd: vervanging van begin september tot begin december 2022

Vereisten:

Diploma master psychologie

Zeer goede kennis (mondeling en schriftelijk) van de Nederlandse taal.

 

Sollicitatieprocedure:

Solliciteren: zo spoedig mogelijk !!!

Schriftelijk of per e-mail: sollicitatiebrief en CV opsturen.

e-mail: info@arc-reva.be

Voor meer informatie tel 03/241.22.56

Contactpersoon: Agnes Vanderlinden

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.