Site CAR De Poolster

leer ons kennen via www.depoolster.be en www.vgc.be !

Als psycholo(o)g(e) ben je mee verantwoordelijk voor het paramedisch handelen binnen de multidisciplinaire teams, in het bijzonder binnen het team diagnostiek, van het CAR De Poolster. 

Jouw takenpakket:

Coördineren en uitvoeren van het paramedisch handelen binnen het multidisciplinair team diagnostiek door:
– Je voert intakegesprekken met de ouders van aangemelde kinderen met een vermoeden van leer- en ontwikkelingsstoornissen;
– Je onderzoekt in multidisciplinair verband de psychologische en cognitieve vaardigheden bij deze doelgroep en stelt een multidisciplinair verslag op;
– Je bespreekt de onderzoeksresultaten met teamleden en ouders/betrokkenen;
– Je geeft cognitieve- en psychologische begeleiding aan deze doelgroep met aandacht voor hun leef- en ontwikkelingscontext;
– Je voert gesprekken met ouders in het kader van opvoedingsaanpak, ondersteuning, psycho-educatie, etc.;
– Je werkt mee aan de voorbereiding, de organisatie en de opvolging van de teamvergaderingen;
– Je bent als dossierverantwoordelijke op de hoogte van de evoluties binnen de dossiers waarvan jij de verantwoordelijke psycholoog bent.

Samenwerken met verwijzende en betrokken instanties (overleg, informatie geven).
Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen de eigen discipline.

ZIE OOK: https://www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc?js=17085-psycholoog

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.