Site CAR De Springplank

De Springplank is een Centrum Ambulante Revalidatie (CAR) gelegen in het centrum van
Lede. CAR De Springplank is regionaal een gevestigde waarde. Laagdrempeligheid is een
belangrijke troef van ons centrum. We onderzoeken en behandelen (voorschoolse)
peuters, kleuters, kinderen en jongeren met ontwikkelingsmoeilijkheden op een
multidisciplinaire en wetenschappelijk gefundeerde manier. We vertrekken steeds van de
mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Zo streven we naar empowerment en
maximale maatschappelijke participatie van kinderen en hun gezin. Samenwerking met
andere diensten vinden we heel belangrijk.
Meer algemene informatie over onze werking vind je u op www.carspringplank.be

 

Voor de ondersteuning van ons team zijn we op zoek naar
een enthousiaste en gedreven ergotherapeut (m/v/x) met
een oog voor de zorggebruiker en zijn omgeving, een
brede kijk op context en maatschappelijke factoren en een
hart voor het vak.
• Je werkt mee aan de realisatie van een kwalitatief hoogstaand aanbod voor
kinderen en jongeren. Zo sta je in voor therapeutische begeleiding van het kind,
het participeren aan verschillende multidisciplinaire teams en contacten met de
ouders en externen.
• Je bent geïnteresseerd in het ontwikkelen van een visie in het team. Je houdt de
vinger aan de pols op inhoudelijk vlak en de nieuwste ontwikkelingen in het veld
van diagnostiek en therapie.
• Je werkt graag laagdrempelig, je bent aanwezig in de leefwereld van (kwetsbare)
gezinnen en je werkt verbindend

 

We zoeken een teamplayer – die toch zelfstandig kan werken – met affiniteit voor het
werken met kinderen en jongeren met complexe problemen. We hechten belang aan
betrokkenheid van de ouders. We werken intensief samen met doorverwijzers en externe
partners om samen tot een professioneel hulpverleningsparcours te komen waarbij het
kind centraal staat. Cliëntgerichtheid, samenwerking, kwaliteit, innovatie en ambitie,
transparantie, een constructieve ingesteldheid en inspraak van ouders en andere
betrokkenen zijn daarbij sleutelconcepten. Proceslogica staat bij ons centraal.
Naast een multidisciplinaire werking is er aandacht voor
het trans- en interdisciplinair werken, waarbij elke
discipline vanuit zijn eigen specialisatie een aanvullende
inbreng heeft binnen het team.
Specifieke competenties en vereisten:
• Diploma bachelor of master ergotherapie
• Uitvoeren van onderzoek bij peuters, kleuters en kinderen met ernstige en
complexe ontwikkelingsstoornissen
• Geven van ergotherapeutische therapie (algemene ontwikkelingsstimulatie,
ondersteuning van de leervaardigheden, stimulatie van ADL en fijnmotorische
vaardigheden, enz.)
• Mondelinge en schriftelijke rapportering van onderzoeks- en therapiegegevens
aan ouders, verwijzers, scholen e.a.
• Vlot in gesprek kunnen gaan met ouders en kinderen
• Sterk in netwerken
• Goede kennis van het Nederlands
• Kennis van het biopsychosociaal ICF-model is goed meegenomen
• Een eigen wagen ter beschikking hebben i.f.v. externe overleggen is geen
noodzaak, maar wel een voordeel

 

Je komt terecht in een aangename en collegiale werksfeer met een ondernemend en
professioneel multidisciplinair team waarbij het kind en zijn omgeving centraal staan. We
onderhouden goede contacten met zowel ouders, kinderen als externen. Er is veel ruimte
tot eigen inbreng, zowel op inhoudelijk als beleidsmatig vlak.
• Deeltijds contract (20u/week) voor een vervanging
• Een afwisselende en boeiende functie in een dynamische organisatie met een
aangename werksfeer en gedreven collega’s
• Dagwerk, vast uurrooster
• Ervaring is geen voorwaarde, maar wel een pluspunt. Relevante anciënniteit kan
overgenomen worden
• Verloning volgens het ific niveau 14.
• Vergoeding woon-werk (gratis treinabonnement, fietsvergoeding,…)

 

Solliciteren kan heel eenvoudig door online je
motivatiebrief en CV door te geven via
https://www.ascendere.be/vacatures
Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met An Bosmans
(campusverantwoordelijke CAR De Springplank) of Bart Volders (algemeen directeur):
• An Bosmans
o an.bosmans@carspringplank.be
o 053/60.77.70
• Bart Volders
o bart.volders@ascendere.be
o 0473/52.36.44.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een open gesprek met de directeur en de
campusverantwoordelijke.
Elke sollicitatie wordt consciëntieus en vertrouwelijk behandeld

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.