• Onbepaalde duur - Voltijds
  • Overal

Site CAR De Steijger vzw

Het CAR De Steijger staat in voor ambulante, multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis, verstandelijke beperking, ADHD, ASS, een gedragsstoornis en kinderen met CP.

Het team bestaat uit een 40-tal medewerkers van verschillende disciplines: artsen, psychologen, psychologisch consulente, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, een administratief bediende, een IT’er en logistiek personeel.

We behandelen en begeleiden een 140-tal kinderen en hun context.

 

OPDRACHT:

–         U draagt de algemene verantwoordelijkheid voor het dagelijks beleid en de werking van het CAR.

–         U voert een efficiënt en coherent personeelsbeleid en geeft leiding aan de personeelsequipe samen met de diensthoofden en de medisch directeur. U staat in voor de personeelsadministratie in het kader van indiensttreding en de loonverwerking.

–         Uw personeelsbeleid stimuleert coherentie en collegialiteit onder de medewerkers. U ondersteunt, coacht en stuurt het team op een verbindende en waarderende manier. U zorgt voor een veilig werkklimaat voor alle medewerkers.

–         U voert een efficiënt financieel beleid zodat het team over de nodige middelen beschikt om zijn taken te volbrengen en voor het CAR een stabiele toekomst verzekerd is.

–         U denkt beleidsmatig mee om de multidisciplinaire revalidatie in CAR De Steijger verder uit te bouwen. Samen met het team bewaakt u de kwaliteit van de hulpverlening. Zowel de aandacht voor de mogelijkheden van het kind als de samenwerking met zijn brede leefomgeving en het gezin staan hierbij centraal.

–         U staat in voor het beheer van de infrastructuur en het wagenpark en doet het nodige voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers in samenspraak met de preventieadviseur. U zorgt voor continuïteit van het vervoer van de zorggebruikers.

–         U vertegenwoordigt CAR De Steijger naar de buitenwereld. U onderhoudt en stimuleert de samenwerkingsverbanden met de verschillende netpartners.

–         Samen met de andere CAR behartigt u de belangen en de verdere ontwikkeling van de sector van centra voor ambulante revalidatie.

–         U neemt de nodige initiatieven en contacten met de verschillende relevante overheidsinstanties.

–         U rapporteert aan het Bestuursorgaan en aan de Algemene Vergadering omtrent uw gevoerd beleid.

–         U adviseert het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering inzake het toekomstige beleidskader en de uit te voeren strategie om de beleidsdoelstellingen te bereiken.

PROFIEL:

–         U bent in het bezit van een diploma van universitair niveau of niet-universitair hoger onderwijs.

–         U heeft ervaring in de revalidatiesector of belendende sector of bent ermee vertrouwd.

–         U heeft een uitgesproken interesse voor de revalidatiesector.

–         U kan een visie en strategie ontwikkelen binnen de missie en de waarden van het CAR.

–         U hebt organisatietalent en zin voor human resources.

–         U bent luisterbereid en stimuleert de creativiteit van de medewerkers.

–         U stuurt op een vlotte manier de dynamiek van het teamgebeuren.

–         U heeft een grote verantwoordelijkheidszin en draagkracht.

 

–         U staat sterk in een efficiënte uitbouw van een organisatie waarbij een duidelijke planning en soepele opvolging naast een goed gestructureerd administratief proces centraal staan.

–         U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

–         U bent een loyale persoonlijkheid die transparant en constructief bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van een bredere strategie (op groeps- en sectoraal niveau).

–         U bent bereid tot een flexibele werkregeling.

–         U beschikt over een eigen wagen.

ONS AANBOD:

–         Een uitdagende functie met voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing.

–         De nodige ruimte voor initiatief in overleg met het Bestuursorgaan en het personeel.

–         Samenwerking met een deskundig en gemotiveerd team.

–         Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

–         Verloning volgens directiebarema A23 zoals voorzien in de revalidatieovereenkomst.

SELECTIEPROCEDURE:

–         Eerste selectie op basis van de sollicitatiebrief en CV van alle kandidaten

–         De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd:

o   voor een gesprek met een vertegenwoordiging van het Bestuursorgaan

o   om deel te nemen aan een grondige screening door een extern selectiebureau

SOLLICITATIES:

Schriftelijke sollicitaties met CV worden verwacht tegen uiterlijk tegen 10 februari 2023

Te richten aan: Dhr. Stefaan Singelee, Voorzitter van het Bestuursorgaan

CAR De Steijger

Kloosterstraat 6, 9031 Drongen

Of per mail: stefaan.singelee@terkouter.be

 

Alle kandidaturen worden met de nodige discretie behandeld.

 

Voor bijkomende informatie kan U zich wenden tot:

CAR De Steijger, vzw

Chris Sijbers, directeur

Kerkham 3, 9070 Destelbergen

csijbers@desteijger.be

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.