• Onbepaalde duur - Deeltijds
  • Sint - Niklaas
  • Deze positie is vervuld

Site CAR Het Veer CAR Het Veer

CAR Het Veer

Als maatschappelijk assistent in het centrum voor ambulante revalidatie CAR HET VEER sta je in voor onthaal, intake, inplanning onderzoeken en begeleiding op maat ter bevordering van het welzijn van het kind en de gezinscontext. Je doet dit samen met de andere leden van je team en psychosociale equipe.

Vanuit een transdisciplinaire visie, met het bio-psychosociaal model als denk -en werkkader (ICF –WHO) bereiken we een optimale participatie van het kind in het dagelijks leven. Je werkt nauw samen met de ouders, de leerkrachten, het CLB, de onthaalouders of andere steunfiguren.

Samen met je team, het kind of de jongere en zijn omgeving ontwikkel je een revalidatieplan. Het revalidatieplan is gericht op het verbeteren van activiteiten en participatie aan het dagelijks leven. We werken hierbij vraaggestuurd en zetten in daar waar het voor het kind, jongere of volwassene in kwestie zelf belangrijk is. We bieden zorg op maat. We willen kinderen, gezinnen en hun netwerk versterken door coachend te werk te gaan.

 

Voor wie?

Het gezin en de omgeving van kinderen en jongeren tussen 3-12j met een autismespectrumstoornis, een mentale beperking, een complexe ontwikkelingsstoornis, een gedragsstoornis (vb.: ADHD)