• Tijdelijk contract - Deeltijds
  • Sint - Niklaas
  • Deze positie is vervuld

Site CAR Het Veer CAR Het Veer

CAR Het Veer

Als klinisch psycholoog – coördinator in het centrum voor ambulante revalidatie CAR HET VEER sta je in voor onderzoek en behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hun context . Je geeft vorm en inhoud aan individuele en/of groepstherapieën voor deze kinderen tussen 4 en 12 jaar oud en hun context.

In het centrum voor ambulante revalidatie werken multidisciplinaire teams met artsen, paramedici, klinisch psychologen , psychologisch consulenten, maatschappelijk werkers, groepsleiding en logistieke medewerkers. Vanuit een transdisciplinaire visie, met het bio-psychosociaal model als denk -en werkkader (ICF –WHO) bereiken we een optimale participatie van het kind in het dagelijks leven. Je werkt nauw samen met de ouders, de leerkrachten, het CLB, de onthaalouders of andere steunfiguren.

Als coördinator sta je in voor de coördinatie van een onderzoeksteam kleuter/lager onderwijs en een behandelteam voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs. Je leidt het teamoverleg en zorgt voor een veilig en positief teamklimaat.

Samen met je team, het kind of jongere en zijn omgeving ontwikkel je een revalidatieplan. Het revalidatieplan is gericht op het verbeteren van activiteiten en participatie aan het dagelijks leven. We werken hierbij vraaggestuurd en zetten in daar waar het voor het kind, jongere of volwassene in kwestie zelf belangrijk is. We bieden zorg op maat. We willen kinderen, gezinnen en hun netwerk versterken door coachend te werk te gaan.

Voor wie?

Vooral kinderen en jongeren tussen 4-12j en hun context

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, een mentale beperking, een complexe ontwikkelingsstoornis, een gedragsstoornis (vb.: ADHD) kunnen door jou worden behandeld.

Bekijk ook zeker onze website: www.hetveer.be