• Tijdelijk contract - Voltijds
  • Gent

CAR Impuls VZW

Vacature psycholoog-coördinator

 

Wij zoeken een gediplomeerd psycholoog en coördinator. Het betreft een zwangerschapsvervanging met een contract van bepaalde duur voor 40 uur per week, met onmiddellijke indiensttreding.

 

De functie behelst diagnostiek en behandeling van kinderen tussen 1.5 en 18 jaar, met beperkingen in hun dagelijkse leven. Het gaat over belemmeringen gebonden aan problemen zoals ADHD, ASS, gedrags- en emotionele problemen, leerstoornissen, motorische stoornissen en/ of verstandelijke beperking. Het betreft kinderen uit het gewoon en buitengewoon onderwijs.

 

Wij hanteren bij diagnostiek en behandeling de principes van evidence based practice en maken gebruik van BPS en ICF om het functioneren van de cliënt in kaart te brengen en behandeldoelen te formuleren. Een goede synthese is hierbij noodzakelijk. Onze werkwijze is interdisciplinair, waarbij vlot teamwerk essentieel is en onze cliënten met hun context centraal staan.

 

Taakinhoud
1) Therapie: Afhankelijk van de noden van het kind kan individuele of groepstherapie aangeboden worden.
2) Diagnostiek: Afnemen van gestandaardiseerde testen, observaties alsook deel uitmaken en coördineren van het multidisciplinair onderzoeksteam. Opmaken verslagen en behandelplan na onderzoeksfase.
3) Coördinatie: Het begeleiden van het volledige proces en coördineren van een team. Regelmatig evalueren en bijstellen van de doelstellingen in samenspraak met het kind, de ouders, het team, scholen en andere netwerkpartners. Opmaken van verslagen in functie van verlengen of beëindigen van de therapie. Deelnemen aan oudergesprekken, interne teamvergaderingen, intern discipline-overleg, netwerkoverleg op scholen, bijwonen klascontacten en klassenraden op de school. Regelmatig overleg met het coteam omtrent beleid.

4) Ouderbegeleiding: psycho-educatie en opvoedingsadvies omtrent ADHD, ASS, gedrags- en emotionele problemen.

Werkervaring of stage-ervaring in een Centrum voor Ambulante Revalidatie, kennis van het ICF-model, ervaring afname ADOS, etc zijn pluspunten.

 

Wij bieden een gevarieerde job in een professionele, multidisciplinaire werkomgeving. Verloning volgens IFIC 50% 5070, 50% 4040.

 

Procedure

Kandidaten kunnen per e-mail met cv en motivatie solliciteren t.a.v. Nick Van Hamme, directeur, via nick.vanhamme@centrumimpuls.be

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.