• Onbepaalde duur - Deeltijds
 • Torhout

Website CAR Noordhoek vzw

Centrum voor Ambulante Revalidatie

Het CAR Noordhoek is op zoek naar een vlindertherapeut / ondersteuning onthaal – sociale dienst voor een contract van 19u/38 onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding. 

Paramedische functie (logo/ audio – ergo – psychologisch assistent) op bachelor niveau – geen ervaring vereist.

Taakomschrijving

 1. vlindertherapeut :
  overname individuele therapie bij afwezigheid therapeuten
  hulp bij groepstherapie
  afname van onderzoek in de vakantieperiodes
   
 2. Onthaal functie aanvullend op bestaande huidige sociale dienst
  telefoon beantwoorden
  papieren afgeven aan/door ouders
  vragen beantwoorden van ouders/therapeuten
  ondersteuning ouders praktische /administratieve zaken
  vragen rond wachtlijst
  aanmeldingen + correcte doorverwijzing in tussenperiode
   
 3. planningsfunctie 
  Planning oudergesprekken en MDO’s in samenspraak met dossierverantwoordelijken en ouders/CLB/externe diensten
  Aanpassingen uurrooster wegens afwezigheden/andere afspraken therapeuten of kinderen (dagelijkse planning)
  inplannen doktersafspraken
   
 4. Administratie
  aanvraagdossiers in orde brengen met de ouders (opstart therapie of verlenging)
  na intakegesprek gesprek met ouders rond praktische werking CAR-documenten laten ondertekenen  
  documenten verhoogde kinderbijslag in orde brengen samen met ouders en artsen
  contact met de mutualiteit bij vragen of problemen
  contacten met privé-logo/kine bij verwijzing indien geen opstart of bij stopzetting revalidatie
  ondersteuning administratie bij de dossierverantwoordelijken, diensthoofden en directie
   

Werkschema

– maandag 9.30-18.30 (7u45)

– woensdag 13.00-17.00 (4u)

–  vrijdag 9.30-18.30 (8u15) 

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.