• Tijdelijk contract - Voltijds
  • Overal

Site CAR Stappie vzw

Centrum voor Ambulante Revalidatie Stappie vzw (CAR Stappie vzw)

CAR Stappie zoekt een enthousiaste en leergierige logopedist(e) om haar multidisciplinair team te versterken. Je zal instaan voor de behandeling van (jonge) kleuters en lagereschoolkinderen met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling, dysfasie, articulatiestoornis (fonetisch en fonologisch), leerproblemen/-stoornissen. Al dan niet binnen een bredere ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD…).

Je wordt tewerkgesteld in een tof en dynamisch multidisciplinair team. Het aanbod van Stappie bestaat uit individuele therapie en multidiscplinaire groepstherapie; een gevarieerde werkplek voor elke therapeut met een hart voor kinderen.

We zijn op zoek naar een logopedist die enthousiast is om in teamverband te werken met kinderen, specifiek (jonge) kleuters en lagereschoolkinderen. Hierbij is kennis van ontwikkelings- en leerstoornissen een meerwaarde.

Je bent daarnaast ook voldoende vertrouwd met het geven van taaltherapie en therapie in functie van lezen en spelling. Ook het geven van articulatietherapie (fonetische en fonologische) behoort tot de jobinhoud.

Naast het geven van therapie ben je ook voldoende zelfstandig in het afnemen van aanwezige taal-, lees-, spelling- en articulatietesten. Je bent vertrouwd met het maken van logopedische (evolutie) verslagen. Bovendien sta je ook open voor het actief betrekken van de context (ouders, school…) in het ganse therapieproces.

Je kan versterkend werken naar de kinderen en hun context. Werken in een multidisciplinaire setting vergt ook een logopedist met goede communicatie-eigenschappen, verantwoordelijkheid, vertrouwen en een oog voor een positieve teamgeest. Omgaan met de werkdruk doe je op een collegiale, constructieve en flexibele houding. Je neemt hierin ook een proactieve houding aan. Tot slot werk je binnen de visie, missie en waarden van CAR Stappie.

Meer info over deze vacature op de VDAB, klik hier!

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.