• Onbepaalde duur - Voltijds
 • Oostakker

Website Centrum voor Ambulante Revalidatie

De voltijdse functie omvat twee afzonderlijke halftijdse opdrachten (19u in het CAR en 19u binnen het Netwerk Geestelijk Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen, RADAR).

De taak in het CAR omvat het:

 • leiden van het team dat instaat voor de behandeling van kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs (type 9 en type basisaanbod) met complexe ontwikkelingsstoornissen, ADHD en autismespectrumstoornissen.
 • organiseren van teamoverleg waarbij het team ondersteund wordt met wetenschappelijke en psychologische inzichten, binnen het ICF model
 • interdisciplinair samenwerken met ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werker en artsen
 • mee opstellen van het behandelingsplan en coördineren van de verschillende therapieën
 • psychologische begeleiding en ondersteuning bieden aan kinderen en hun context
 • verzorgen van de contacten met externe diensten zoals scholen en CLB’s
 • administratief werk en verslaggeving

De opdracht binnen het programma Connect 0-4 van RADAR omvat het bevorderen van de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij gezinnen met jonge kinderen (-9 maand tot 4 jaar) in hun (gezins-)context.

Takenpakket:

 • De hulpvraag van de aanmelder en het gezin verhelderen (door gesprekken, overleg, observatie, …)
 •  Nagaan wat de behoeften zijn van de aanmelder en het kind en zijn context.
 • De aanmelder en/of het kind en de context op weg zetten naar een gepast traject (door bijvoorbeeld uitleg te geven, manier van aanmelding te verduidelijken, ..).
 • De aanmelder coachen en ondersteunen zodat deze verder aan de slag kan met het kind en de context.
 • Aanmelders en de context van het kind informeren over de verschillende mogelijkheden binnen het bestaande hulpverleningsaanbod.
 • Aanmelders en de context van het kind informeren/uitleg geven over bepaalde ontwikkeling gerelateerde/psychologische thema’s.
 • Verbreden van de kennis en de sensitiviteit bij verschillende hulpverleners en andere partners.
 • Verslaggeving en registratie van de verschillende aanmeldingen.
 • Regelmatig deelnemen aan overleg binnen het team.

Wij zoeken een competente en gemotiveerde medewerker die evidence based werken belangrijk vindt, zin heeft voor teamwerk en voldoende organisatorische en administratieve vaardigheden bezit. We zoeken iemand met basiskwaliteiten als openheid, geduld, empathisch vermogen en goede communicatievaardigheden, naast een respectvolle, positieve en constructieve houding naar zowel teamleden als cliënten en hun context.

Ervaring met therapie bij jonge kinderen met ASS is noodzakelijk. U bent bereid om zich in te werken in JASPER-therapie. Kennis van en/of ervaring met  ICF is aanbevolen.

We bieden een voltijds job aan in een aangename, sociale en inhoudelijk stimulerende omgeving.

Uw verloning is conform de IFIC-barema’s. Het gaat over een vaste betrekking. De indiensttreding is voorzien op 16 augustus 2021.

Kandidaten sturen hun motivatiebrief met CV naar Els Reyserhove, directeur,  els.reyserhove@caroostakker.be vóór 25 juni 2021.

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.