Site Hoorexpert Hoorexpert De Kade

Uw gehoor onze zorg

Leidinggevende Hoorexpert De Kade

Kernopdrachten:

1/ Je stuurt aan op de professionele norm: u zorgt ervoor dat het team de doelstellingen/het resultaat realiseert.

 

§  Je zorgt ervoor dat er heldere kaders zijn en zorgt dat dit gedeeld is in het team.

§  Je zorgt ervoor dat het team de nodige taken, rollen en samenwerkingsafspraken ontwikkelt om de professionele norm te halen. U zorgt ervoor dat er in de teams een heldere rolverdeling is.

§  Je zorgt ervoor dat er voldoende en gedefinieerde bevoegdheden in het team zijn.

§  Je initieert en faciliteert ontwikkelacties bij het team zodat het team de professionele norm kan behalen.

 

2/ Je optimaliseert de teamwerking. De kernopdracht van de teams is het realiseren van de missie. Je ondersteunt en coacht de teamprocessen zodat de teams optimaal functioneren. Je coacht de teams, met andere woorden je activeert groei, ontwikkeling en zelfsturing bij het team.

 

—  Je bent als coach beschikbaar voor het team en als individuele coach. Coaching is slechts een zinvolle interventie wanneer de zelfsturing blokkeert.

—  Je stelt je beschikbaar om te reflecteren over, stelt vragen, geeft feedback, geeft mensen ruimte om te leren uit successen en falen.

—  Conflicten horen bij samenwerking en worden opgelost of worden benut.  Je werkt met het team uit welk gedrag er verwacht wordt bij conflicten.

—  Je zet in op de feedbackcultuur.

—  Je zorgt ervoor dat het team eigenaarschap kan opnemen om de teamopdracht te realiseren. Je doet interventies die het team eigenaar maken van hun opdracht en hen helpen bewegen naar het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn om de professionele norm neer te zetten.

—  Teamontwikkeling vraagt continue investering, zowel van de leidinggevende als van de teamleden. Je voert hiertoe systematisch gesprekken met het hele team.

—  Je zorgt ervoor dat het team als leerplek fungeert: als collega’s continu feedback geven aan elkaar ontstaan er leervragen.

 

3/ Je geeft feedback van en naar de organisatie. Je bent het verbindingspunt tussen het team en de directie. Deze verbinding werkt in twee richtingen.

3.1 Van organisatie naar het team

—  Je waakt over de impact van beleidsbeslissingen. Beleidsbeslissingen moeten op het niveau van het kader blijven (het kader waarbinnen het team zelf aan de slag kan).

—  Je informeert het team gepast over de ruimere organisatie.

3.2 Van team naar organisatie

—  Je informeert de beleidsvoerders over wat er in de missie-realiserende teams gebeurt.

 

4/ Je werkt samen met het leidinggevend team een visie uit op leiderschap zodat de medewerker weet wat hij van zijn leidinggevende mag verwachten.

5/ Je denkt en werkt actief mee bij het verder uitwerken van het aanbod van Hoorexpert De Kade.

 

 

 

Verwachtingen

—  Aansturen en coachen team Hoorexpert De Kade.

—  Eindverantwoordelijke back-up onthaal/administratie en audiologische dienst.

—  Kwaliteits- en vormingsbeleid in samenwerking met het leidinggevend team.

—  U volgt de professionele norm voor leidinggevende Hoorexpert.

—  U volgt het opleidingstraject vanuit de Kade voor leidinggevenden en u bent bereid actief deel te nemen aan intervisie over leiderschap.

—  Ervaring en/of opleiding met betrekking tot coachend leiderschap is een meerwaarde.
Verwachtingen

Het profiel waarnaar we op zoek zijn:

—  De leidinggevende onderschrijft de visie, missie en waarden van vzw De Kade.

—  De leidinggevende heeft een doorleefde visie op leiderschap.

—  De leidinggevende werkt vanuit de leidende principes vertrouwen en dienstbaarheid. De leidinggevende  maakt het eigen handelen dienstbaar aan het teamgebeuren.

—  De leidinggevende ontwikkelt leiderschap dat voldoende complementair is aan de noden van de teams.

—  De leidinggevende heeft en ontwikkelt leidinggevende vaardigheden die het team in zijn kracht zetten.

—  De leidinggevende heeft en ontwikkelt vaardigheden om teams aan te sturen en coachend leiding te geven.

—  De leidinggevende heeft binding met de realiteit die de missie-realiserende teams hebben.

—  De leidinggevende heeft organisatorische en communicatieve vaardigheden.

—  De leidinggevende werkt actief mee aan het preventiebeleid, in samenwerking met de preventie-adviseur.

—  De leidinggevende is flexibel volgens de noden van Hoorexpert De Kade.

—  De leidinggevende is voldoende bereikbaar.

 

 
Wij bieden
·         Type contract: onbepaalde duur

·         Jobtime: 19/38

·         Werkuren: verspreid over de week.

·         Start: 1/10/2023

·         Loon: verloning volgens de barema’s van de restcategorie of IFIC categorie 17 (ontbrekende functie).

·         Extra voordelen: fietsvergoeding, vergoeding openbaar vervoer.

·         Een nieuwe uitdaging en veel leermogelijkheden.

·         Een enthousiast en multidisciplinair team met betrokken collega’s waar je op kan rekenen.

 

 

 

 

 

Interesse?
Je kan solliciteren door je CV en motivatiebrief voor 1/05/2023 door te mailen naar delphine.dewulf@de-kade.be, directeur Hoorexpert De Kade.

Heb je vragen? Neem dan zeker contact op met: delphine.dewulf@de-kade.be, 050/ 33 96 43

Opgelet: Interviews zullen doorlopend plaatsvinden, dus aarzel niet om vandaag al te solliciteren. Mogelijk wordt deze vacature vervroegd afgesloten.

 

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.