• Onbepaalde duur - Deeltijds
  • Gent

VZW Sint Lievenspoort / CAR

VZW Sint Lievenspoort / CAR

Als diensthoofd zorg je samen met de directie en collega stafleden voor een kwaliteitsvolle invulling van de inter- en transdisciplinaire werking en schep je voorwaarden voor medewerkers binnen de eigen equipe om dit te realiseren. Je zet de beschikbare middelen efficiënt in. Je zorgt ervoor dat de noodzakelijke bestaffing aanwezig is en beantwoordt aan het vereiste deskundigheidsniveau. Samen met de directieraad ontwikkel je, in lijn van korte en lange termijndoelen, een afdelingsbeleid dat inspeelt op de noden en opportuniteiten die zich aandienen in het veranderende zorglandschap. Je bouwt mee aan een toekomstgerichte visie en structuur waarbij ook de eigen functie in het
veranderingsproces wordt opgenomen. Je stimuleert en onderhoudt de samenwerkingsverbanden in het netwerk en participeert aan de relevante vergaderingen binnen Sint-Lievenspoort.
Je creëert en bevordert een participatief klimaat en zet hiervoor heldere en doeltreffende communicatie in.

Functievereisten:
– Je bent in het bezit van een diploma bachelor of master in de logopedie en hebt minstens enkele jaren relevante ervaring in de sector.
– Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en je bent bereid deze verder te optimaliseren.
– Je bent vlot in overleg en kan op een constructieve wijze in teamverband werken.
– Je bent communicatief, zowel mondeling als schriftelijk.
– Je werkt rond verschillende thema’s, domeinen en projecten. Snel kunnen schakelen tussen verschillende opdrachten is dan ook een must.
– Je beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen.
– Je beschikt over een goed inlevingsvermogen en relationele vaardigheden om een groep te enthousiasmeren.
– Je kan balanceren tussen taak- en mensgerichtheid.
– Je bent betrouwbaar met een punctuele, correcte en loyale basishouding.

Aanbod
– Contract van onbepaalde duur
– Aanvang: in overleg
– Verloning volgens IFIC (categorie 17)
– Een uitdagende en gevarieerde job, met kansen tot professionele groei en ontwikkeling.
Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kan je tot 16 juli en vanaf 17 augustus terecht bij Annemie
Patyn, directeur CAR. Bezorg je sollicitatiebrief met CV ten laatste op 22 augustus 2021 aan Annemie Patyn via a.patyn@sintlievenspoort.be
Selectieprocedure
Een eerste selectie zal gebeuren op basis van de ingediende kandidaatstellingen, alle kandidaten worden tijdig gecontacteerd.
De selectiegesprekken zullen doorgaan op vrijdag 3 september 2021. Daarbij ligt de focus op het motivationele aspect enerzijds en jouw capaciteiten voor en visie op deze functie anderzijds. 

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.