• Onbepaalde duur - Deeltijds
  • Gent

VZW Sint Lievenspoort / CAR

VZW Sint Lievenspoort / CAR

Als medewerker van het multidisciplinair team sta je in voor het opmaken van
– dossiers minderjarigen voor erkenning als persoon met een handicap, in functie van: indicatiestelling van niet-rechtstreeks toegankelijk hulp in kader van het decreet, Integrale Jeugdhulp, aanvraag Persoonlijk Assistentiebudget minderjarigen, aanvraag terugbetaling Individuele Materiële Bijstand.
– dossiers meerderjarigen voor erkenning als persoon met een handicap en in functie van: aanvraag Persoonsvolgend budget, aanvraag terugbetaling Individuele Materiële Bijstand

Functievereisten
– Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma (logopedie, audiologie, ergotherapie, maatschappelijk werk, psychologische of pedagogische wetenschappen).
– Je beschikt over kennis en inzicht in de regelgeving VAPH/IJH m.b.t. de opdrachten van een MDT.
– Je bent bereid tot vorming en opleiding o.a. in functie van het hanteren van gestandaardiseerde zorgzwaarte-instrumenten conform de wettelijke vereisten.
– Je hebt zowel diagnostische als therapeutische deskundigheid van de doelgroepen (auditieve stoornis, autismespectrumstoornis, taalontwikkelingsstoornis) en bent bereid je hierin
verder bij te scholen.
– Je coördineert de dienst intern en extern. Intern: je coacht en begeleidt de medewerkers.
Extern: je neemt deel aan verschillende overlegmomenten zoals onder andere het Verwijzersplatform en deelname aan werkgroepen VAPH of Vlaams Agentschap Opgroeien.
– Je bent een echte teamspeler met goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
– Je hebt kennis van de Vlaamse Gebarentaal of je bent bereid om je hierin verder bij te scholen.
– Je beschikt over een rijbewijs B

Aanbod
– Een gevarieerde en boeiende job binnen een multidisciplinair team
– Contract van onbepaalde duur
– Aanvang: onmiddellijke indiensttreding of in overleg met de kandidaat
– Verloning volgens IFIC (categorie 16)
– Vergoeding woon – werkverkeer
– Kansen tot professionele groei en ontwikkeling
Interesse?
Voor meer informatie over Sint – Lievenspoort en een uitgebreid informatieprofiel kan je terecht op www.sintlievenspoort.be en bij Ellen De Bock, diensthoofd psycho – sociale dienst en MDT,
e.debock@sintlievenspoort.be. Bezorg je sollicitatiebrief met CV (foto facultatief) voor donderdag 19 augustus aan Ellen De Bock via
e.debock@sintlievenspoort.be.
Selectieprocedure, een eerste screening zal gebeuren op basis van ingediende kandidaatstellingen. Selectiegesprekken
worden nadien georganiseerd op dinsdag 24 augustus (tijdstip wordt in onderling overleg met de kandidaat afgesproken).

Upload uw CV, motivatiebrief of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 256 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.