De Centra voor Ambulante Revalidatie hebben een jarenlange traditie van nauw samenwerken onder de vlag van de Federatie.  Dit bundelen van krachten heeft de sector altijd sterker gemaakt. In een technologisch snel veranderende maatschappij dient de CAR sector ook mee te evolueren met nieuwe technologische ontwikkelingen. Via de werkgroep automatisatie stimuleert en ondersteunt de Federatie de automatisatie in de CAR sector.