Federatie Centra Ambulante Revalidatie

 

Bij haar oprichting in 2004 heeft de Federatie een aantal principes geformuleerd als leidraad voor haar werking.

De Federatie werkt pluralistisch en pro-actief, informerend en interactief, attractief en agerend (het zogenaamde dubbel P.I.A. principe).

Onze krachtlijnen

Hoe werkt de Federatie?

PLURALISTISCH

De Federatie is pluralistisch en objectief waarbij het algemeen belang van de revalidatiesector de enige drijfveer is. Wij zijn er voor ieder CAR ongeacht de filosofische of politieke inspiratie, de vestigingsplaats, de grootte, de behandelde doelgroepen,… De Federatie wil op overtuigende, correcte en constructieve wijze partner zijn van elk centrum binnen het kader van een gezonde en duurzame sectorstrategie.

PRO-ACTIEF

De Federatie gelooft in pro-actief werken, waarbij wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in de sector.

Dit is het enige alternatief voor de “brand blus” methode, waarbij onmiddellijk en totaal moet worden gereageerd naar aanleiding van een specifieke en acute problematiek of crisis.

INFORMATIEF

Het correct, volledig en snel informeren van de leden is een evidentie voor onze Federatie. Dit informeren doen we via verschillende kanalen. 

De Federatie heeft ook oog voor attractiviteit. Inhoud ontwikkelen en verspreiden vormt uiteraard de kern, maar de vorm van informatie heeft ook een grote invloed op de effectiviteit van de informatie. Wij brengen de informatie op een aantrekkelijke, hapklare manier voor al onze leden. 

PARTICIPATIEF

Onze Federatie is gebouwd op het principe van participatie van alle leden. Samen staan we immers sterker!

De ledenvergaderingen worden interactief en dynamisch georganiseerd, de werkgroepen brengen onze leden samen. Het uitgangspunt is dat de leden steeds actief betrokken worden bij keuzes van strategieën en acties. 

AGEREND

Tenslotte ligt bij de Federatie de nadruk op ageren, op doen. Wij hanteren een taakgerichte aanpak waarbij het realiseren van kleine stappen op verschillende gebieden de voorkeur geniet. Lange discussies, eeuwige zoektochten naar consensus, vergaderingen zonder conclusies, het zijn de ideale manieren om vooruitgang te vertragen. In de Federatie werken we onderbouwd, doordacht en transparant, maar wel telkens met de nadruk op doen.

 

Voor en door de Centra Ambulante Revalidatie

Samen staan we sterker

De Federatie Centra Ambulante Revalidatie betrekt, informeert en ondersteunt Centra voor Ambulante Revalidatie in de ontwikkeling en de implementatie van inhoudelijke thema’s met het oog op permanente kwaliteitsontwikkeling in de sector. De Federatie werkt voor en door de sector. Onze leden bepalen de richting en geven inhoud en ziel aan de Federatie. Nauw contact met onze leden is voor ons dan ook het allerbelangrijkste en daar gaan we voluit voor. Door het samenbrengen van de aanwezige expertise, kennis en passie kunnen we de permanente kwaliteitsontwikkeling in de centra ondersteunen en stimuleren. Het samenwerken in een Federatie vraagt veel inspanning van alle leden. Maar wij vormen samen nu eenmaal een fiere sector en voor minder dan de maximale kwaliteit voor onze zorggebruikers kunnen en willen we niet gaan!

WERKGROEPEN

Onze inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling krijgt vorm in onze werkgroepen. Het is daar dat de expertise en kennis uit onze sector wordt samengebracht en waar de magie kan gebeuren. Er worden nieuwe inzichten vorm gegeven, materiaal wordt uitgewerkt, onze sector wordt vooruitgestuwd. Iedere werkgroep heeft een bestuurder als voorzitter om de afstand tussen onze werkgroepen en het bestuur zo kort mogelijk te houden. De inhoud van de werkgroepen wordt echter bepaald door onze leden en in samenspraak met de werkgroepvoorzitters worden de agenda’s telkens ingekleurd door de wensen en de context van de centra. Ga zeker eens kijken naar ‘Onze werkgroepen’ om meer informatie te krijgen van de werkgroepen.

LEDENVERGADERING

Enkele keren per jaar organiseren we een ledenvergadering waarop al onze leden worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we dieper in op specifieke actuele ontwikkelingen die al onze leden aanbelangen en die wat extra aandacht vereisen of verdienen. Indien gewenst nodigen we externe sprekers uit om ontbrekende specialisatie in te brengen. Tijdens deze ledenvergaderingen werken we ook graag interactief, opdat we maximaal onze leden kunnen betrekken. Vaak kampen we immers met gelijkaardige moeilijkheden en het leren van elkaar staat in onze Federatie centraal. Samen staan we zo veel sterken en niets is fijner dan samen constructieve oplossingen bedenken voor gelijkaardige problemen.