De  zorggebruiker staat altijd centraal bij de Centra voor Ambulante Revalidatie. De getroffen maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, dwongen onze centra om op zoek te gaan naar andere manieren om de zorggebruiker en diens context te bereiken.

Een essentieel element van kwaliteitsontwikkeling is reflectie en evaluatie. We vroegen ons dan ook af: “Zijn onze leden er in geslaagd om de zorggebruiker verder te ondersteunen?”

“The proof of the pudding is in the eating”, dus vroegen we het na bij de zorggebruiker. 

We stelden een korte bevraging op om zicht te krijgen op 4 belangrijke vragen:

1) Werd er duidelijk gecommuniceerd naar de zorggebruikers dat het centrum beschikbaar bleef voor therapie en ondersteuning?

2) Hebben de zorggebruikers zich gesteund gevoeld door de CAR tijdens de uitzonderlijke periode van COVID-19 maatregelen?

3) Op welke wijze werd het contact tussen zorggebruiker en het CAR onderhouden?

4) Hoe tevreden was de zorggebruiker met de opvolging van het CAR?

 

De bevraging werd via de leden van de Federatie verspreid naar de zorggebruikers. Ze was voldoende kort (gemiddelde tijd van voltooien was 2 minuten 21 seconden) en het invullen gebeurde online. Het invullen kon vanaf 21/05/2020 tot 10/06/2020.

We ontvingen tijdens deze periode 749 inzendingen van zorggebruikers van 28 centra.

 

We delen graag, in alle transparantie, de resultaten van deze bevraging:

Er werd duidelijk gecommuniceerd dat het CAR beschikbaar bleef voor therapie en ondersteuning.

Wij hebben ons door het CAR gesteund gevoeld tijdens de COVID-19 crisis.

Hoe hebben jullie tijdens de COVID-19 maatregelen contact gehad met de therapeuten of het CAR?

Op een schaal van 1 tot 10: hoe tevreden was u met de opvolging van het CAR?

8,77 / 10