De Federatie CAR is er voor en door zijn leden. Wij geloven dat we samen sterker staan en zetten dan ook sterk in op sectorale kwaliteitsontwikkeling.

Permanent leren is een belangrijke basis voor kwaliteitsontwikkeling. Voor de professionele vorming en opleiding binnen de sector heeft de Federatie CAR dan ook een sterk partnerschap met SIG vzw.

Er is echter ook heel wat kennis en expertise aanwezig bij onze leden. In kader van sectoraal leren en het vorm geven aan een lerend netwerk, wil de Federatie dan ook graag zijn leden met elkaar in verbinding brengen om uitwisseling van kennis en good practices te stimuleren.

Het samenbrengen van leden in intervisiegroepen rond specifieke thema’s kan mogelijks een rol spelen hierin. Leden kunnen elkaar inspireren en in alle transparantie van elkaar leren.

Graag hadden we een zicht gekregen op de interesse in onze sector voor een dergelijke formule. We zouden het dan ook appreciëren indien u enkele minuten de tijd zou willen nemen om onderstaande bevraging in te vullen. We schuiven daarin reeds twee mogelijke thema’s voor intervisiegroepen naar voor, maar we horen ook graag andere ideeën.

Indien er voldoende interesse blijkt te zijn, kan de Federatie de geïnteresseerde partijen met elkaar in verbinding brengen.  

Intervisiegroepen Federatie
Interesse in deelname aan intervisiewerkgroep mbt leiderschap? *
Interesse in deelname aan intervisiewerkgroep mbt CAReManager (ikv gebruikersvragen/ gebruiksgemak)? *