De Centra voor Ambulante Revalidatie hebben een jarenlange traditie van nauw samenwerken rond inhoudelijke thema’s onder de vlag van de Federatie.  Dit bundelen van krachten heeft de sector altijd sterker gemaakt. Daar de zorggebruiker en de kwaliteit van de zorg altijd centraal staan bij onze leden, stimuleert en ondersteunt de Federatie samenwerking rond kwaliteit. 

De Federatie van de Centra voor Ambulante Revalidatie en zijn leden zijn er van overtuigd dat elke zorggebruiker recht heeft op kwalitatieve zorg en dat kwaliteitsontwikkeling nooit af is.

De Federatie biedt hulp en ondersteuning aan zijn leden om op een gestructureerde en systematische manier aan kwaliteit verder te werken!