Waar streven de Centra voor Ambulante Revalidatie naar? Wat is hun doelstelling?

De centrale doelstelling van de Centra Ambulante Revalidatie, sedert meer dan 50 jaar, is het bevorderen van de maatschappelijke inclusie en participatie van personen met een complexe ontwikkelingsstoornis, gehoorstoornis en/of hersenletsel.

Hoe werken de Centra voor Ambulante Revalidatie? Wat is hun werkwijze?
De revalidatie gebeurt ambulant door een multidisciplinaire equipe. In totaal werken er ruim 2000 personeelsleden in de centra, waaronder artsen (met uiteenlopende specialisaties), kinesitherapeuten, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, psychologen, (ortho-) pedagogen, psychologisch assistenten, sociaal verpleegkundigen, sociaal werkers, logistiek ondersteunenden.

Er wordt telkens nauw samengewerkt met de zorggebruiker en diens context. De zorggebruiker zit altijd achter het stuur en bepaalt de richting. Samen bepalen we de weg er naartoe. Partnerschap, daar draait het om!

Wat doen de Centra voor Ambulante Revalidatie?
De Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) staan in voor gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en behandeling voor personen met ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornissen, stotteren, hersenverlamming (CP) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

De CAR werken hoofdzakelijk voor kinderen en jongeren. Een deel van de cliƫntenpopulatie bestaat uit volwassenen met gehoorstoornissen, stotteren of NAH.