Bij haar oprichting in 2004 heeft de Federatie een aantal principes geformuleerd als leidraad voor haar werking.

De Federatie werkt pluralistisch en pro-actief, informerend en interactief, attractief en agerend (het zogenaamde dubbel P.I.A. principe).

De Federatie is pluralistisch en objectief waarbij het algemeen belang van de revalidatiesector de enige drijfveer is. Wij zijn er voor ieder CAR ongeacht de filosofische of politieke inspiratie, de vestigingsplaats, de grootte, de behandelde doelgroepen,… De Federatie wil op overtuigende, correcte en constructieve wijze partner zijn van elk centrum binnen het kader van een gezonde en duurzame sectorstrategie.

De Federatie gelooft in pro-actief werken, waarbij wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in de sector. Dit is het enige alternatief voor de “brand blus” methode, waarbij onmiddellijk en totaal moet worden gereageerd naar aanleiding van een specifieke en acute problematiek of crisis.

Het correct, volledig en snel informeren van de leden is een evidentie voor onze Federatie. Dit informeren doen we via verschillende kanalen. Het belang van onze ledenvergadering blijft echter erg groot. De Federatie is er immers voor en door de leden en daarom is een nauwe, persoonlijke band erg belangrijk voor ons. 

Onze Federatie is gebouwd op het principe van participatie van alle leden. Samen staan we immers sterker! De ledenvergaderingen worden interactief en dynamisch georganiseerd, de werkgroepen brengen onze leden samen. Het uitgangspunt is dat de leden steeds actief betrokken worden bij keuzes van strategieën en acties. 

De Federatie heeft ook oog voor attractiviteit. Inhoud ontwikkelen en verspreiden vormt uiteraard de kern, maar de vorm van informatie heeft ook een grote invloed op de effectiviteit van de informatie. Wij brengen de informatie op een aantrekkelijke, hapklare manier voor al onze leden. 

 Tenslotte ligt bij de Federatie de nadruk op ageren, op doen. Wij hanteren een taakgerichte aanpak waarbij het realiseren van kleine stappen op verschillende gebieden de voorkeur geniet. Lange discussies, eeuwige zoektochten naar consensus, vergaderingen zonder conclusies, het zijn de ideale manieren om vooruitgang te vertragen. In de Federatie werken we onderbouwd, doordacht en transparant, maar wel telkens met de nadruk op doen.