De Centra voor Ambulante Revalidatie vormen het kloppende hart van onze Federatie. Zij zijn onze leden en vormen niet enkel de bestaansreden van de Federatie, maar geven deze ook vorm. Ondanks een lange geschiedenis van het meer dan 50 jaar aanbieden van kwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde hulpverlening, zijn de CAR niet altijd even goed gekend bij het brede publiek. En dat is uiteraard ontzettend jammer, want ongekend is ook onbemind.

Momenteel zijn er 81 Centra voor Ambulante Revalidatie in België. Samen staan ze in voor gespecialiseerde diagnostiek en therapie van ongeveer 10.000 personen, hoofdzakelijk kinderen en jongeren. Onze Federatie telt 46 Nederlandstalige centra (die allen een overeenkomst hebben met het VAZG – Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid-) en 29 Franstalige centra.

Graag zetten we hier onze Nederlandstalige Centra voor Ambulante Revalidatie even in het uitstalraam.