Onze leden vormen het kloppende hart van onze Federatie. Zij geven dagelijks inhoud en richting aan de Federatie. Aan de hand van formele ontmoetingen en tijdens informele contacten, houden wij de vinger aan de pols van onze leden.

We zetten hier dan ook graag al onze leden nog eens centraal.