Onze Federatie is een federale organisatie die zich richt tot de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) in Belgiƫ. Ze bestaat uit een Nederlandstalige vleugel, enerzijds en een Franstalige en Duitstalige vleugel, anderzijds.

De bestuurders van de Nederlandstalige vleugel zijn met 8. Allen zijn ze democratisch verkozen door onze Nederlandstalige leden. En ze zijn allen doordrongen van het vertrouwen dat in hen werd gesteld door hun collega’s. Met veel toewijding en enthousiasme werken ze dan ook hard om de Federatie optimaal te helpen functioneren.

Vormen de leden de motor van de werking, dan probeert het bestuur de olie te zijn.

Graag stellen we u onze bestuurders voor.

– Stefaan Singelee (Voorzitter Raad van Bestuur)

– Maia DeWymmer (Secretaris)

– Erwin Franceus (Penningmeester)

– Ilse Dries

– Charlotte Joossens

– Nick Van Hamme

– Bart Volders

– Steven Wellekens