De Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie betrekt, informeert en ondersteunt Centra voor Ambulante Revalidatie in de ontwikkeling en de implementatie van inhoudelijke thema’s met het oog op permanente kwaliteitsontwikkeling in de sector. De Federatie werkt voor en door de sector. Onze leden bepalen de richting en geven inhoud en ziel aan de Federatie. Nauw contact met onze leden is voor ons dan ook het allerbelangrijkste en daar gaan we voluit voor. Door het samenbrengen van de aanwezige expertise, kennis en passie kunnen we de permanente kwaliteitsontwikkeling in de centra ondersteunen en stimuleren. We hoeven er niet over te liegen, het samenwerken in een Federatie vraagt veel inspanning van alle leden. Maar wij vormen samen nu eenmaal een fiere sector en voor minder dan de maximale kwaliteit voor onze zorggebruikers kunnen en willen we niet gaan!
Samen trekken wij de kar van kwaliteitsontwikkeling!
Onze inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling krijgt vorm in onze werkgroepen. Het is daar dat de expertise en kennis uit onze sector wordt samengebracht en waar de magie kan gebeuren. Er worden nieuwe inzichten vorm gegeven, materiaal wordt uitgewerkt, onze sector wordt vooruitgestuwd. Iedere werkgroep heeft een bestuurder als voorzitter om de afstand tussen onze werkgroepen en het bestuur zo kort mogelijk te houden. De inhoud van de werkgroepen wordt echter bepaald door onze leden en in samenspraak met de werkgroepvoorzitters worden de agenda’s telkens ingekleurd door de wensen en de context van de centra. Ga zeker eens kijken naar ‘Onze werkgroepen’ om meer informatie te krijgen van de werkgroepen.
Enkele keren per jaar organiseren we een ledenvergadering waarop al onze leden worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we dieper in op specifieke actuele ontwikkelingen die al onze leden aanbelangen en die wat extra aandacht vereisen of verdienen. Indien gewenst nodigen we externe sprekers uit om ontbrekende specialisatie in te brengen. Tijdens deze ledenvergaderingen werken we ook graag interactief, opdat we maximaal onze leden kunnen betrekken. Vaak kampen we immers met gelijkaardige moeilijkheden en het leren van elkaar staat in onze Federatie centraal. Samen staan we zo veel sterken en niets is fijner dan samen constructieve oplossingen bedenken voor gelijkaardige problemen.
Eén van de doelstellingen van onze Federatie is om informatie gebruiksklaar tot bij onze leden te krijgen. We worden immers vaak gebombardeerd met hopen informatie en het is vaak moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Wij proberen dan ook enkel relevante informatie in begrijpbare taal over te brengen naar onze leden. Zo kunnen onze leden er nadien gemakkelijk mee aan de slag in de eigen organisatie.
De Federatie gelooft in de kracht van samenwerken. Wij zetten dan ook in op een breed netwerk waar we expertise kunnen uitwisselen. “Samen staan we sterker!”, is voor ons niet zomaar een motto. Wij zijn hier van doordrongen! Wil je graag meer weten over onze partners, kijk dan zeker even bij “Onze partners”.