De Federatie gelooft in de kracht van samenwerken en participeert dan ook actief in verschillende netwerken, samenwerkingsverbanden en overlegplatformen. Het regelmatige contact met onze partners zorgt er voor dat we elkaar kunnen versterken waar nodig.

Graag geven we een overzicht van onze partners: 

SIG vzw

SIG vzw

Inclusie In Zicht

De Federatie ondersteunt en stimuleert de CAR in hun streven naar permanente kwaliteitsontwikkeling. Hiervoor werkt de Federatie graag samen met SIG vzw. De Federatie participeert actief in het wetenschappelijk netwerk en de adviesraad vorming en opleiding van het SIG. Dankzij deze nauwe samenwerking kan er een programma op maat aangeboden worden aan zowel de professionelen als alle andere groepen, ouders, betrokkenen, geïnteresseerden.

Meer info: www.sig-net.be

Overlegplatform CAR

De Federatie heeft twee mandaten in het Overlegplatform CAR. Dit overlegplatform brengt de werkgeverskoepels (Vlaams Welzijnsverbond, SOM, MiD) en de Federatie samen. Op die manier kan er één sectorale lijn gevormd worden rond allerhande thema’s.

Sectorale adviescommissie

De sectorale adviescommissie heeft als taak advies te geven aan de bevoegde minister over het beleid en de regelgeving voor de gevatte sectoren.

Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg - Bureau GGZ

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Het doel is om een beperkte set, goed ontwikkelde, valide indicatoren te ontwikkelen. Daarbij moet de registratielast voor de sector beperkt blijven.

De Adviescommissie Programmatie en Erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap

Commissie specifieke noden VLOR