Het is binnen de werkgroepen dat de kracht van de Federatie het meest tot uiting komt. Werkgroepen brengen medewerkers van de CAR samen rond specifieke thema’s en met concrete doelstellingen. Met tonnen enthousiasme en idealisme leggen deze ‘vrijwilligers’ hun diverse expertises samen en ontwikkelen ze nieuwe inzichten of producten. Deze worden dan beschikbaar gesteld voor al onze leden en zorgen zo voor een permanente kwaliteitsontwikkeling ten gunste van onze zorggebruikers. Een werkgroep kan een beperkte opdracht hebben of een eerder permanente taak.

Binnen onze Federatie zijn er momenteel 5 structurele werkgroepen werkzaam. We stellen ze hier graag even voor. Onze leden kunnen uiteraard de werkzaamheden en resultaten van de werkgroep nauwgezet opvolgen onder ‘Mijn Federatie’.

 

De Werkgroep P.R. heeft als hoofddoel de naambekendheid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie en haar leden te verbeteren.

Voorzitter: Nick Van Hamme

De Werkgroep artsen werd in het begin van 2004 opgestart met als doel de vertegenwoordiging in het overleg met de overheid en het inhoudelijk adviseren van de Federatie.

Voorzitter Stefaan Singelee

De werkgroep Onderwijs houdt zich bezig met de onderwijsmateries binnen de CAR en houdt voeling met het departement Onderwijs.

Voorzitter: Charlotte Joossens

De werkgroep Automatisatie houdt zich bezig met de automatisering in de sector (o.a. ontwikkeling van het softwareprogramma CAReMANAGER).

Voorzitter: Maia DeWymmer

De werkgroep kwaliteit heeft tot doel om een sectoraal kwaliteitsbeleid uit te werken met als bedoeling de permanente kwaliteitsontwikkeling in de sector te stimuleren en ondersteunen.

Voorzitter: Steven Wellekens

De Werkgroep GDPR heeft tot doel de leden te ondersteunen in het verder ontwikkelen en implementeren van een GDPR/privacybeleid.

Voorzitter: Ilse Dries

De werkgroep diversiteit en armoede ontwerpt en ontplooit praktijken voor armoedebewuste CAR en ontwikkelt een visie rond diversiteit.

Voorzitter: Bart Volders