Ledenvergadering

01 oktober 2020

AGENDA : 

  1. Opvolging en goedkeuring van het verslag van 16/01/2020 (zie bijlage) 
  1. Spraakklankonderzoek

2.1. voorstelling en korting voor leden

2.2. voorstel tot oprichting van werkgroep testadvies 

  1. Werkgroep in de kijker: automatisatie

3.1. link met de overheid (i.f.v. VSB)

3.2. EPD 

  1. Stand van zaken andere werkgroepen

4.1. PR: voorstelling nieuwe website en stand van zaken gemeenschappelijk logo

4.2. GDPR: protocol CAR – CLB, bewustwordingscampagnes (inclusief tips)

3.3. Onderwijs: leerplicht 5 jaar

3.4. Installering en samenstelling van de werkgroepen kwaliteit en diversiteit/armoede 

  1. Diverse

5.1. volgende ledenvergadering 26/11 van 14 tot 17 uur via videoconferentie  

       (o.a. vorming superdiversiteit door Prof. Dirk Geldof)

 

  1. Varia