Ledenvergadering

16 september 2021

Link voor de vergadering: klik hier

AGENDA : 

1. Opvolging en goedkeuring van het verslag van 20/05/2021

 

2. Afspraken m.b.t. de organisatie van ledenvergaderingen

 

3. Werkgroep in de kijker kwaliteit

3.1. CAO-vorming

3.2. Perspectief zorggebruiker

 

4. Beknopte update overige werkgroepen:

4.1. Onderwijs: conceptnota leersteun (stand van zaken van de bespreking

binnen De VLOR)

4.2. PR: gemeenschappelijk logo

4.3. GDPR

 

5. Varia