Algemene Vergadering

19 juni 2020

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden t.g.v. de corona epidemie wordt de life algemene vergadering van 19/06/2020 t.g.v. de veiligheidsmaatregelen van de federale overheid vervangen door een schriftelijke vorm. Zie hiervoor de onder beschreven procedure.

We bezorgen u in bijlage:

1) Goedkeuring verslag van de algemene vergadering 21/06/2019

-bezorg eventuele vragen voor 18/06?

-bezorg u goedkeuring voor het verslag voor 25/06?

 

2) Goedkeuring rekeningen 2019 (rekening Federatie algemeen en rekening Vlaamse vleugel)

-bezorg eventuele vragen voor 18/06?

-bezorg u goedkeuring voor de rekeningen 2019 voor 25/06?

 

3) Goedkeuring begroting 2020 (budget 2020 algemeen en budget Vlaamse vleugel)

-bezorg eventuele vragen voor 18/06?

-bezorg u goedkeuring voor de begroting 2020 voor 25/06?

 

4) Kwijting aan elk lid van het bestuursorgaan afzonderlijk m.b.t. het werkjaar 2019

-Dhr/Mevr. ……………………….. van CAR …………………..geeft akkoord/niet akkoord (weglaten wat niet pas) voor 22/06?

 

5) Samenstelling bestuursorgaan

 

VERKIEZINGEN 2020

 

Conform het Reglement van Inwendige Orde zijn de helft van de leden van de Raad van Bestuur dit jaar uittredend (en eventueel herverkiesbaar).

 

De uittredende bestuurders zijn:

Nederlandstalig

Chris Sijbers (*)

Erwin Franceus (*)

Maia DeWymmer (*)

Stefaan Singelée (*)

*deze leden stellen zich herverkiesbaar

 

Ter herinnering : wie zich kandidaat wenst te stellen voor een bestuursmandaat dient zijn kandidatuur schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat van de v.z.w. uiterlijk tegen 18/06/2020. Kandidaturen worden per brief voorgedragen door de Inrichtende Macht van hun CAR, lid van de Federatie.

 

6) Goedkeuring activiteitenverslag 2019

-bezorg eventuele vragen voor 18/06?

-bezorg u goedkeuring voor het activiteitenverslag voor 25/06?

 

7) Goedkeuring evaluatie beleidsplan 2019

-bezorg eventuele vragen voor 18/06?

-bezorg u goedkeuring voor de evaluatie beleidsplan 2019 voor 25/06?

 

8) Goedkeuring beleidsplan 2020

-bezorg eventuele vragen voor 18/06?

-bezorg u goedkeuring voor het activiteitenverslag voor 25/06?

 

Gelieve vragen én goedkeuring te bezorgen aan het secretariaat van de Federatie CAR: maia.dewymmer@carnoordhoek.be