Algemene Vergadering

21 juni 2019

Agenda

10.00u gezamenlijke vergadering van de Nederlandstalige en Franstalig-Duitstalige vleugel

  1. Verslag vorige vergadering (15/06/2018)
  2. Rekeningen 2018 en begroting 2019
  3. Kwijting van bestuurders en verificateurs
  4. Samenstelling raad van bestuur
  5. Aanpassing reglement van inwendige orde
  6. Statuten en het wetboek van vennootschappen en verenigingen

10.45u pauze

11.00u aparte vergadering voor Nederlandstalige en Franstalig-Duitstalige leden

  1. Activiteitenverslag 2018
  2. Evaluatie beleidsplan 2018
  3. Verslag wetenschappelijke onderbouw
  4. Beleidsplan 2019

9. Actualia