Ledenvergadering

01 april 2021

Link voor de vergadering: klik hier

AGENDA : 

1. Opvolging en goedkeuring van het verslag van 11/02/2021

2. Informeren leden: website, werkgroepen, nieuwsbrief

3. Informatie uit werkgroepen:

– kwaliteit (o.a. zorginspectie)

– GDPR

4. Werkgroep in de kijker: onderwijs

– voorstelling van de Vereniging voor Huisonderwijzers Vlaanderen door Liesje Vanhoeck

– stand van zaken: leerplicht 5 jarigen, conceptnota leersteundecreet

5. Varia

– volgende ledenvergadering 20 mei om 14 uur