Ledenvergadering

16 december 2021

Link voor de vergadering: klik hier

AGENDA : 

  1. Opvolging en goedkeuring van het verslag van 16/09/2021

o.a. correctie i.v.m. aanwezigheid Annemie Van den Neucker voor de vergadering van 16/09/2021 en voorgaande online ledenvergaderingen

 

  1. Digitalisering zorgtoeslag: overleg met Opgroeien 10 november en standpuntbepaling o.b.v. bevraging (o.l.v. Charlotte Joossens)

 

  1. Werkgroepen in de kijker

2.1. Werkgroep Armoede/Diversiteit: voorstelling rapport ‘Kwaliteitskenmerken voor een armoedebewuste CAR’ en verdere afspraken door Bart Volders

 

2.2. Digitalisering (inkanteling in VSB en CAReMANAGER) stand van zaken en plan van aanpak door Maia DeWymmer

 

  1. Beknopte update overige werkgroepen:

         4.1. PR: gemeenschappelijk logo

 

  1. Jaarplanning 2022

 

  1. Varia