Ledenvergadering

20 mei 2021

AGENDA : 

 

1. Opvolging en goedkeuring van het verslag van 01/04/2021

 

2. Werkgroep in de kijker kwaliteit: voorbereiding zorginspectie

2.1. Voorbereidende vragenlijst Zorginspectie

2.2. Suïcidepreventiebeleid in de CAR

2.3. Perspectief van de zorggebruiker en de context in de CAR:

tevredenheidsbevraging/nieuwe MDR betrekken van naasten

 

3. Beknopte update overige werkgroepen:

O.a. onder voorbehoud: conceptnota leersteundecreet: wordt verwacht midden mei

 

4. Varia

4.1. algemene vergadering 18 juni om 10 uur (via videoconferentie