Ledenvergadering

22 september 2022

AGENDA :

 

1. geactuliseerde samenwerking met SIG (Viviane Vermeiren)

 

2. opvolging en goedkeuring van het verslag van 28/04/2022 en 24/06/2022

 

3. werkgroep in de kijker: kwaliteit

· suïcidepreventie

· visietekst behandelplannen

· visietekst digitale prestaties

 

4. stand van zaken andere doelgroepen

· onderwijs:

o cijfers en standpuntennota (20-10-2022)

o decreet leersteun: advies VLOR

o zorgtoeslag

· automatisatie:

o digitale facturatie

o XLT

 

5. onafhankelijk ombudswerking (OOGG)

 

6. data ledenvergaderingen 2022 en 2023

 

7. varia