Ledenvergadering

26 november 2020

14u-17u (MS Teams)

Link naar vergadering: klik hier

 

AGENDA :

 

1. Opvolging en goedkeuring van het verslag van 01/10/2020 (zie bijlage)

 

2. Werkgroep in de kijker: diversiteit/armoede

Vorming door Prof. Dirk Geldof

We kunnen superdiversiteit uit onze samenleving niet meer wegdenken: ‚ÄúSuperdiversiteit wil taal geven aan en inzicht geven in de processen van diversificatie, die niet alleen het resultaat zijn van migratie, maar evenzeer van toegenomen individualisering en ontwikkeling van levensstijlen en persoonlijke identiteiten‚ÄĚ. Dirk Geldof biedt ons een analytisch kader om de snel veranderende samenleving te proberen te begrijpen. Het hardnekkige en gedateerde wij/zij-denken schiet hierbij tekort. Het gaat er net om de samenhang in deze complexiteit te blijven zien en dus een multidimensioneel perspectief te hanteren.

 

Achtergrondinformatie in bijlage:

– Recensie superdiversiteit

– Rond de tafel Geldof

 

3. Werking Federatie tijdens corona

 

4. Stand van zaken andere werkgroepen

4.1. Automatisatie

4.2. PR

4.3. GDPR

4.4. Onderwijs

4.5. Kwaliteit

 

5. Varia

5.1. volgende ledenvergadering 10 december van 13.30 tot 16.30 uur