Werkgroep

Binnen de Federatie hebben we een multidisciplinaire werkgroep suïcidepreventie.

Visie

Eén sterke sector, één visie. Hoe kijken wij naar suïcidepreventie in onze sector? 

Detectie

Als hulpverlener is het belangrijk om alert te zijn voor mogelijke signalen van suïcidaliteit. Dit vereist voldoende kennis.