Suïcidepreventie is in Vlaanderen, en zeker binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, een erg belangrijk thema. Vlaanderen kampt met hoge suïcidecijfers en stelt zich tot doel om deze cijfers terug te dringen.

Als gespecialiseerde ambulante diensten in de Geestelijke Gezondheidszorg dienen de CAR ook hun steentje bij te dragen in de suïcidepreventie.

Daar we samen altijd sterker staan, willen we vanuit de Federatie opnieuw de krachten in de sector bundelen. Elkaar inspireren, van elkaar leren, elkaar ondersteunen,…, het kan ons enkel verder brengen. 

We zouden het dan ook erg appreciëren, indien jullie enkele minuten de tijd zouden kunnen nemen om onderstaande bevraging in te vullen.

Suïcidepreventiebeleid in de CAR: good practices
Op vlak van suïcidepreventiebeleid in ons CAR klopt de volgende uitspraak het meest:: *
Maximale uploadgrootte: 268.44MB