Site CAR Accent vzw

Als logopedist in Accent onderzoek je de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden bij kleuters en lagereschoolkinderen. Daarnaast geef je individuele therapie aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis (ASS en ADHD) en groepstherapie aan kleuters met een ontwikkelingsachterstand en aan lagereschoolkinderen met ASS. Je overlegt ook met de betrokkenen uit de context van het kind (school, CLB, ouders).

ACCENT VZW is een revalidatiecentrum gespecialiseerd in ambulante, multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen (ASS en ADHD). Een team van 21 gemotiveerde artsen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, logistieke medewerkers, maatschappelijk assistente en psychologen zijn je collega’s. Wekelijks komen ongeveer 110 kinderen op therapie.

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.